Wasa Open Air

Info

Elisa Stadion
Wasa Open Air ordnas på Elisa Stadion, vid adressen Strandvägen 6, Vasa. Avståndet från Vasa centrum och järnvägsstationen är ca 2 km.

Transportförbindelser, ankomst, parkering
Det är lätt att ta sig gående till Wasa Open Air längs med lättrafikleder. För de som anländer med egen bil ordnas parkeringsutrymme längs med Strandvägen vid travbanan. Parkeringsutrymmena är dock begränsade, varför vi rekommenderar att ni lämnar bilen I centrum, och anländer till platsen till fots.
http://elisastadion.com/sv/kavijoille/

Biljetter och pass
Inträdesbiljetten berättigar till inträde endast en gång. Vip- och Priority-biljetterna byts vid porten till pass och armband, som gör det möjligt för VIP- och Priority-besökare att tillfälligt lämna området. Det finns möjlighet att köpa biljett även vid porten, såvida evenemanget inte är slutsålt. Vid köp av biljett vid porten kan du betala kontant eller med de vanligaste kreditkorten. Vi meddelar senare om priserna för biljetterna vidporten. Det är inte möjligt att betala med kultursedlar vid porten. Vi rekommenderar att ni reserverar kontanter, så att inköpen löper märkbart smidigare och snabbare för alla. Alla biljetter granskas elektroniskt vid porten. Skadade eller borttappade biljetter ersätts ej.

Åldersgränser
Evenemanget har åldersgränsen F18 år. Wasa Open Airs utskänkningsområden är naturligtvis enbart avsedda från 18-år och äldre.

Utskänkningsområden
Alla utskänkningsområden är naturligtvis avsedda enligt F18. På utskänkningsområdena finns en stor mängd försäljningspunkter, så ni behöver inte köa länge för inköp. Vid restaurangerna kan ni betala med kort eller kontant. Även i detta fall rekommenderar vi att reservera lämpligt med kontanter för inköp, varvid servicen går snabbare och det blir angenämare för alla. Det är förbjudet att ta med egna alkoholdrycker till evenemanget.

Fotografering och dokumentering
Gällande fotografering och annan dokumentering följer vi upphovsrättslagar och förordningar. Fotografering för egna samlingar är mer än gärna tillåtet och rekommenderat. Upptagning av ljud samt videofilmning är STRÄNGT FÖRBJUDET. Videokameror får ej tas in på området. Systemkameror med maximalt 55mm obektiv får medtas på området. Längre teleobjektiv kräver fotograferingstillstånd, som beviljas via ackrediteringen för folk inom media.
KAMERASTATIV FÅR INTE TAS IN PÅ OMRÅDET !

Förstahjälp
Under hela evenemanget finns dejourerande förstahjälpgrupp på plats.

Förvaring
Invid ingångsporten finns en förvaringspunkt . Observera listan under rubriken “Förbjudna föremål”, vad som inte får finnas i din väska då du förflyttar dig från porten till evenemangsområdet. Förvaringspunkt är avgränsad

Infopunkter och hittegods
Evenemangets infopunkt finns intill ingången. Infopunkten fungerar även som hittegodsställe. Du kan höra dig för om hittegods vid infopunkten under evenemangets gång och på söndag vid evenemangsområdet. På följande vardag efter evenemanget förs hittegodset till Suomen Löytötavarapiste www.htp-palvelut.com/loytotavarapiste

Sällskapsdjur
Inga djur får medtagas till evenemanget. Undantag gäller för skolade servicehundar i tjänst.

Förbjudna och tillåtna föremål
Vi önskar att alla bekantar sig med listan över förbjudna och tillåtna föremål med eftertanke.

FÖRBJUDNA FÖREMÅL
• alkohol och andra rusdrycker
• sprängämnen, raketer, ammunition
• egg-och skjutvapen
• paraplyer
• glasflaskor samt ÖPPNADE plastflaskor
• videokameror samt inspelningsutrustning
• kamerastativ
• djur (frånsett servicehundar)
• horn samt övriga föremål med störande ljud
• selfiepinnar
• Alla flaskar är förbjuden, också tom flaskarna. Vi har kran vatten på områden och engånsmuggar.
• barnvagnar-och kärror

TILLÅTNA FÖREMÅL
• fotokameror (även systemkameror med max 55 mm objektiv)
• väskor (förutsatt att de inte innehåller förbjudna föremål)

Efter att du noggrant bekantat dig med listorna, förstår du säkert, att tillträde till området misslyckas såvida du har förbjudna föremål med dig. Efter att du har besökt förvaringspunkten och lämnat otillåtna föremål där är du åter välkommen till porten. Fullt olagliga föremål beslagtages vid portgranskningen.

Skyddande av hörsel
Vi påminner åter, att vi starkt rekommenderar användning av öronproppar eller hörselskydd vid musikevenemanget. För de yngsta rekommenderar vi hörselskydd. Såvida ni inte kommit att tänka på att skydda hörseln kan du inhandla öronproppar samt hörselskydd vid infopunkten.

Rörelsehindrade samt assistenter
Evenemangsområdet är i sin helhet hinderfritt för rörelsehindrade. Toaletter för rörelsehindrade finns vid infopunkten. Vid behov assisterar personalen i alla problemsituationer. Såvida våra rörelsehindrade besökare är i behov av personlig assistent är evenemanget avgiftsfritt för assistenten . I dessa fall bör ni anmäla er vid PORTINFON invid ingången .

OSTA LIPUT

Wasa Open Air 2018